nieuws

In een reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman over elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën dat er op dit moment geen einddatum is verbonden aan het versturen van papieren kopieën door de Belastingdienst.

Vorige maand bracht de Nationale Ombudsman een rapport met aanbevelingen uit naar aanleiding van een onderzoek over de invoering van Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Wet EBV). De aanbevelingen werden gedaan om Nederlanders te ondersteunen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen.

Wiebes geeft in zijn reactie aan dat mensen voor wie dat echt nodig is, de komende jaren papieren berichten van de Belastingdienst kunnen blijven ontvangen. Wiebes vervolgt dat de termijn waarvoor de mogelijkheid van papieren kopieën beschikbaar blijft, zal afhangen van de manier waarop de (gewenning aan de) digitalisering verloopt. ‘Daarom is deze vooralsnog onbegrensd in de tijd. De Belastingdienst informeert mensen hierover aan de balies en de telefoon, via het netwerk van hulporganisaties en via de website. Daarbij wordt aangegeven dat er op dit moment geen einddatum is verbonden aan het versturen van papieren kopieën en dat mensen, mocht dat ooit anders worden, daarover tijdig tevoren persoonlijk worden geïnformeerd.’

Elektronische post

De staatssecretaris zegt toe dat voor de aangifte inkomstenbelasting, voor de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen een gewenningsperiode van twee jaar gehanteerd zal worden alvorens tot verplicht elektronisch berichtenverkeer overgegaan zal worden.

De Staatssecretaris van Financiën doet de Eerste Kamer de toezegging dat voor de aangifte inkomstenbelasting, voor de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen een gewenningsperiode van twee jaar gehanteerd zal worden voordat het elektronisch berichtenverkeer in dezen verplicht zal worden.

Verder deelt hij de Eerste Kamer mee dat alle berichten op het gebied van de invordering van belastingen en toeslagen de komende jaren nog op papier zullen worden verzonden. Pas wanneer uit monitoring en onderzoek van de reeds uitsluitend elektronische berichtenstromen blijkt dat de tijd ervoor rijp is, wordt overgegaan op uitsluitend elektronische verzending van invorderingsberichten.

Tevens wijst hij de Eerste Kamer nog op de door hem tijdens de behandeling van het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst gedane toezegging dat hij de Tweede Kamer vooraf zal informeren wanneer de aangifte inkomstenbelasting, het maken van bezwaar in de fiscaliteit en toeslagen, de uitspraak op bezwaar, de navorderingsaanslag, informatieverzoeken van de Belastingdienst aan belastingplichtigen en boetes en klachten uitsluitend elektronisch verzonden zullen worden.

BTW-heffing bij verzend- en bezorgkosten

Ondernemers die goederen leveren en daarbij tevens zorgen voor de verzending of bezorging van die goederen, brengen veelal verzend- of bezorgkosten in rekening aan hun afnemer. Indien er over de levering van de goederen btw is verschuldigd, dan wordt de btw berekend over de totale vergoeding. De bijkomende kosten die wegens de levering in rekening worden gebracht behoren in beginsel tot de vergoeding, ongeacht of deze apart worden gefactureerd. Verzend- en bezorgkosten zijn hiervan voorbeelden.
Er is sprake van een bijkomende prestatie die opgaat in de levering van de goederen, indien de ondernemer goederen levert en hij daarnaast degene is die zich verbonden heeft de goederen bij de klant te bezorgen. Bij levering van goederen tegen verschillende btw-tarieven moeten de bezorgkosten naar verhouding van de vergoedingen exclusief de bezorgkosten worden toegerekend.

Onduidelijkheid over btw-tarief
Onder de ondernemers bestaat er onduidelijkheid welk btw-tarief zij moeten toepassen op de verzendkosten die zij in rekening brengen. Daarnaast wordt op enkele websites vermeld dat op de volledige verzend- of bezorgkosten het 21%-tarief van toepassing is zodra er één van de geleverde goederen aan dat tarief is onderworpen. Dit brengt verwarring bij de ondernemers. Mogelijk hebben ondernemers die goederen leveren, die aan verschillende btw-tarieven zijn onderworpen, hierdoor onterecht 21% btw in rekening gebracht over de volledige verzend- of bezorgkosten.

Onterecht 21% btw
Indien er bij de levering onterecht 21% btw in rekening is gebracht over de volledige verzend- of bezorgkosten, dan kan de teveel in rekening gebrachte btw onder voorwaarden teruggevraagd worden bij de Belastingdienst. Vooral bij leveringen die verricht zijn aan particulieren kan dit een voordeel opleveren.

Nadenken over uw boekhouding in de bajes?

Is de boekhouding van uw onderneming geen schoonheidsprijs waard? Dan kunt u hier maar beter iets aan doen. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om een onvolledige of onjuiste boekhouding strafbaar te stellen.

Volgens de motie-indieners Lilian Helder (PVV) en Sharon Gesthuizen (SP) is een onjuiste of onvolledige administratie in een faillissement altijd een indicatie van onverantwoord ondernemerschap. Meestal is hier dan ook sprake van fraude. De Tweede Kamer steunt het standpunt en wil dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het ontbreken van een goede boekhouding strafbaar stelt. Er moet dan wel sprake zijn van verwijtbaar of opzettelijk gedrag. De invoering van deze motie moet het frauderen met ondernemingen tegen gaan.


ZZP’er overschat zijn fiscale kennis

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) die ervoor kiezen zelf hun administratie te doen, lopen een grote kans om bepaalde belastingvoordelen mis te lopen. Dit blijkt uit onderzoek van professionalsplatform Offerti onder zevenhonderd ZZP’ers en tweehonderd boekhouders.

Overschat

Tweederde denkt voldoende fiscale kennis in huis te hebben. 73% van de de zzp’ers zegt het verschil tussen een particuliere en zakelijke aangifte te weten. Zo denkt 54,7% van de zzp’ers te weten wanneer ze gebruik moeten maken van de startersaftrek, maar boekhouders zien dit bij slechts 8,4% goed gaan.

Van horen zeggen

Eén van de redenen voor het gebrek aan kennis is dat veel zzp’ers hun informatie ‘van horen zeggen’ hebben, aldus het onderzoek.

2012/2297: Geen zelfstandigenaftrek omdat voldoen aan urencriterium niet aannemelijk is gemaakt

Hof ‘s-Gravenhage oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op zelfstandigenaftrek nu belanghebbende niet aannemelijk maakt aan het urencriterium te voldoen.

X heeft een tolk- en vertaalbureau. Hij heeft in zijn aangifte IB/PVV over 2003 en 2005 zelfstandigenaftrek geclaimd. In hoger beroep is in geschil of X recht heeft op de zelfstandigenaftrek.Hof ‘s-Gravenhage oordeelt dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek over de jaren 2003 en 2005. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij in de betreffende jaren voldoet aan het urencriterium. De overlegde urenadministratie in de agenda komt niet overeen met de urenadministratie die X in zijn brief van 9 maart 2004 aan de inspecteur heeft gestuurd. Nader bewijs heeft X niet overlegd. Het hoger beroep is ongegrond.
Daarom is het ZO belangrijk om de uren bij te houden, vanaf het begin!

kijk voor meer nieuws op de facebookpagina!