particulier

Veel mensen, zoals u, ontvangen jaarlijks een uitnodiging tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting, welke ook dit jaar voor 1 mei ingeleverd moet worden. Dan krijgt u namelijk voor 1 juli uw teruggave of bericht dat u moet betalen.

Wat veel mensen niet weten, is dat Tax-ed kosteloos voor u uitstel kan aanvragen voor het inleveren.
Dan hebt u rustig de tijd om alle gegevens te verzamelen.
Om hier gebruik van te maken, neemt u contact op met Tax-ed voor 31 maart 2024.

De gegevens die Tax-ed nodig heeft voor een juiste verwerking zijn:

Als u inkomen heeft:
– Jaaropgaaf (jaaropgaven)
– Overzicht van de partneralimentatie

Als u spaargeld en/of beleggingen heeft:
– afschriften van alle bank- en spaarrekeningen, alsmede beleggingsrekeningen
– overzicht van belaste kapitaalverzekeringen

Als u kosten maakt:
– Reiskosten woning-werk: openbaarvervoerverklaring
– Alimentatie voor (ex-) partner: betalingsbewijzen
– Ziektekosten: betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften
– Voorgeschreven dieet: dieetverklaring arts of diĆ«tist
– Giften: betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften

Als u verzekeringen of lijfrenten heeft:
– Lijfrentepremie of lijfrentespaarrekening: lijfrentepolis, clausuleblad, betalingsbewijzen, verklaring pensioenaangroei (factor A) en inkomensgegevens van het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte
– Verzekeringen ANW of WAO: polis en betalingsbewijzen

Als u een koopwoning heeft:
– Hypotheekoverzicht
– Bij aan- en/of verkoop woning: de notarisafrekening
– WOZ-beschikking van de gemeente

Als u al een voorlopige aanslag heeft betaald of ontvangen:
– Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023
– Voorlopige aanslag premie Zorgverzekeringswet 2023

Daarnaast kan Tax-ed ook helpen bij:

  • het aanvragen/wijzigen van toeslagen
  • bezwaarschriften tegen te hoog opgelegde aanslagen
  • het aanvragen/wijzigen van voorlopige teruggaven