particulier

Veel mensen, zoals u, ontvangen jaarlijks een uitnodiging tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting, welke ook dit jaar voor 1 mei ingeleverd moet worden. Dan krijgt u namelijk voor 1 juli uw teruggave of bericht dat u moet betalen.

Wat veel mensen niet weten, is dat Tax-ed kosteloos voor u uitstel kan aanvragen voor het inleveren. Dan hebt u rustig de tijd om alle gegevens te verzamelen.
Dit verzoek moet uiterlijk 31 maart binnen zijn bij de belastingdienst.

Om hier gebruik van te maken, neemt u contact op met Tax-ed voor 17 maart 2023.

De gegevens die Tax-ed nodig heeft voor een juiste verwerking zijn:

Als u inkomen heeft:
– Jaaropgaaf (jaaropgaven)
– Overzicht van de partneralimentatie

Als u spaargeld en/of beleggingen heeft:
– afschriften van alle bank-en spaarrekeningen
– overzicht van belaste kapitaalverzekeringen

Als u kosten maakt:
– Reiskosten woning-werk: openbaarvervoerverklaring
– Alimentatie voor (ex-) partner of kind: betalingsbewijzen
– Ziektekosten: betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften
– Voorgeschreven dieet: dieetverklaring arts of diĆ«tist
– Scholings- of studiekosten: betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften
– Giften: betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften

Als u verzekeringen of lijfrenten heeft:
– Lijfrentepremie of lijfrentespaarrekening: lijfrentepolis, clausuleblad, betalingsbewijzen, verklaring pensioenaangroei (factor A) en inkomensgegevens van het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte
– Verzekeringen ANW of WAO: polis en betalingsbewijzen

Als u een koopwoning heeft:
– Hypotheekoverzicht
– Bij aan- en/of verkoop woning: de notarisafrekening
– WOZ-beschikking van de gemeente

Als u al een voorlopige aanslag heeft betaald of ontvangen:
– Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
– Voorlopige aanslag premie Zorgverzekeringswet 2022

Daarnaast kan Tax-ed ook helpen bij:

  • het aanvragen/wijzigen van toeslagen
  • bezwaarschriften tegen te hoog opgelegde aanslagen
  • het aanvragen/wijzigen van voorlopige teruggaven